Image
Terug naar producten

SprutCAM Module Basisbediening

Een interactieve on-line basistraining.

SprutCAM training

Naam van de training:
Module Basisbediening

Training wordt gegeven door:
SprutCAM Benelux / Blueflame3D®

Omschrijving:
In overleg met de klant wordt aan de hand van de behoefte en de aanwezige basiskennis bepaald hoeveel SprutCAM training vereist is.
De ervaring leert dat twee dagen opleiding minimaal vereist is als de klant niet over basiskennis van CAM beschikt.

Wijze:
On-line training

Duur:
2 uur voor de uitleg, 3 uur voor interactief

Onderwerpen:

 • Selectie van de machine
 • Verschillende coördinatensystemen
 • Importeren van het CAD-model
 • Positioneren van het CAD-model
 • Schaal en view-opties
 • Definiëren van het ruw materiaal
 • Klemmen aanmaken en instellen
 • Custom Gereedschap aanmaken
 • Gereedschapshouder aanmaken
 • Gereedschapsbaan genereren
 • Simuleren van de gereedschapsbaan
 • Postprocessen van de gereedschapsbanen